Volgende activiteit: IPVSbb Casusnamiddag, 25/04/2019
Subscribe to Komende actviteiten

IPVS

International Pig Veterinary Society - Belgian Branch

IPVS-Belgian branch verenigt dierenartsen met speciale belangstelling voor de geneeskunde, de fokkerij en de uitbating van het varken.

Belgian branch heeft tot doel:

- Meer bekendheid te geven aan de ontwikkelingen, in de ruimste zin van het woord, binnen het vakgebied.
- Het bestuderen van de problemen i.v.m. de geneeskunde, de fokkerij en het uitbaten van het varken.

Middelen om deze doelstellingen te bereiken zijn:

- Het houden van vergaderingen en besprekingen.
- Het inrichten van voordrachten en studiedagen.
- Deelname aan congressen.