IPV-1 – Bijtgedrag bij varkens

Het gedrag bij varkens wordt door verschillende factoren bepaald. In bepaalde gevallen is er sprake van ongewenst gedrag, zoals agressie en bijtgedrag. Aangetaste bedrijven kunnen hiervan veel last hebben omdat het kan leiden tot extra werk, extra behandelingen, meer uitval en euthanasie van aangetaste biggen en dieren die niet aan het slachthuis kunnen geleverd worden. Het spreekt voor zich dat dit tot economische verliezen leidt. In deze studienamiddag wordt specifiek ingegaan op staartbijten, in welke mate socialisatie van gelten een rol speelt voor het gedrag alsook op de nutritionele factoren die kunnen bijdragen tot staartbijten of die net de sleutel tot de oplossing zijn. Eén presentatie zal de resultaten van een longitudinale veldstudie over oortopnecrose bij biggen bespreken. Het voorkomen ervan en de evolutie tijdens de biggenbatterij periode (prevalentie, tijdstip van optreden, ergheid) zullen aan bod komen, alsook mogelijke risicofactoren en de impact op groei. -

 

Programma

14.00 – 14.50 Tail-biting in pigs - M. Heinonen (University of Helsinki)

14.50 – 15.30 Porcine Ear Necrosis - M. Malik (UGent)

15.30 – 16.00 Koffiepauze

16.00 – 16.40 Socialisatie van gelten – A. Hoofs (WUR)

16.40 – 17.30 Nutritionele aanpak bij bijtgedrag – B. Van Calster (BASF

Inschrijven

Inschrijven via IPV Ugent

17/09/2021
Faculteit Diergeneeskunde Merelbeke
<p><a href="https://acvetmed.ugent.be/programma/varken">Zie website IPV Ugent</a></p>

Met de steun van


logo Boehringer Ingelheim
logo Cargill
logo Ceva
logo Dopharma
logo Ecuphar
logo Elanco
logo HIPRA
logo Huvepharma
logo IDEXX
logo Inovet
logo MSD
logo Nuscience
logo ORFFA
logo Zoetis