IPV-2: hittestress bij varkens

Door de klimaatverandering worden hogere maximumtemperaturen behaald en stijgt ook het aantal dagen met verhoogde temperaturen. In de zomer van 2019 werden drie hittegolven geregistreerd. Voorspellingen geven aan dat dergelijke hittegolven in de toekomst zelfs nog frequenter en meer uitgesproken zullen zijn. Varkens zijn bijzonder gevoelig voor hittestress omdat ze zeer weinig kunnen transpireren, omdat ze een beperkte long- en hartreserve hebben en omdat de mogelijkheden om af te koelen in moderne bedrijven zeer beperkt zijn. Hittestress kan daarom voor dierenwelzijns- en gezondheidsproblemen zorgen en leiden tot gigantische economische verliezen omwille van stress, productieverliezen en sterfte. Hittestress vormt voor alle leeftijdsgroepen een uitdaging, zowel voor fokdieren (zeugen, beren), als voor biggen en vleesvarkens. De studienamiddag zal eerst ingaan op de fysiologische aspecten van hittestress en het belang van huisvesting. Na de pauze zal besproken worden hoe via aanpassingen in voedersamenstelling en – management hittestress beperkt of vermeden kan worden.

Programma

14.00-14.45: Hittestress: definitie, belang & voorkomen – Dominiek Maes, UGent

14.45-15.45: Housing, climate and cooling – Juan Escobet, Confort Porcino Spain

15.45-16.15: Koffiepauze

16.15-17.00: Voedersamenstelling en hittestress – Geert Janssens, UGent

17.00-17.30: Voedermanagement en hittestress - Michel Loicq, NoHow

Inschrijven

Via IPV - Ugent

26/02/2021
Faculteit diergeneeskunde
Zie IPV
In aanvraag

Met de steun van


logo Boehringer Ingelheim
logo Cargill
logo Ceva
logo Dopharma
logo Ecuphar
logo Elanco
logo HIPRA
logo Huvepharma
logo Inovet
logo Kemin
logo MSD
logo Nuscience
logo ORFFA
logo Zoetis