Beurs ESPHM congres

IPVSbb geeft dit jaar 2 beurzen van elk 500 € ter bevordering van deelname aan ESPHM congres.
Laureate 2018 Utrecht is: Linda Peeters

Voorwaarden tot verkrijgen van de beurs zijn:

De naam en affiliaties van de persoon moeten overeenstemmen met de naam en de affiliaties van de “presenting author” die de abstract (research study, case report, etc.) ingediend heeft voor het ESPHM congres voor de deadline van het symposium.

De aanvrager moet lid zijn van het IPVSbb in het jaar voorafgaand aan het symposium.

De aanvrager moet zich registreren voor het ESPHM congres en ook zijn attest van deelname doorsturen.

De aanvrager moet een presentatie houden op het ESPHM congres.

De aanvrager dient het gepresenteerde werk voor te stellen op de jaarlijkse IPVS Casusnamiddag.

Volgende documenten moeten bij deze aanvraag gevoegd worden:

Aanvraagbrief met vereiste gegevens (download hieronder).

Abstract en bewijs van aanvaarding door het ESPHM.

Bewijs van activiteit als varkensdierenarts (Onderzoeker, practicus, …): Recent CV (max 2 pag.)

Een ondertekende verklaring waarin de aanvrager bevestigt dat hij of zij geen andere sponsoring ontvangt voor deelname aan het symposium.

Stuur deze documenten en onderstaande gegevens per mail naar: info@ipvs.be (naam, adres, email, telefoon, abstract titel en referentie). De toekenning zal bekend gemaakt worden op de website van IPVSbb en de laureaten worden persoonlijk verwittigd.

Binnen de maand na ontvangst zal IPVSbb een beslissing nemen in verband met het toekennen van de beurs. Deze beoordeling zal gebeuren door drie IPVSbb bestuursleden en gebaseerd zijn op wetenschappelijke inhoud en originaliteit.

Een orale presentatie heeft absolute voorrang op een posterpresentatie.

Volgende activiteiten


22/11/2019 Faculteit Diergeneeskunde IPVS Belgian branch: jaarlijkse studienamiddag

De laatste jaren wordt er bij varkens meer en meer geselecteerd naar snel groeiende rassen. De impact die dit kan hebben op het hart en de longfunctie, en de weerstand of robuustheid van het varken is niet duidelijk. Tijdens de keynote presentatie...

Lees verder
17/01/2020 Faculteit Diergeneeskunde IPV refresher course

Een goede vruchtbaarheid bij gespeende zeugen blijft essentieel voor de rendabiliteit van een zeugenbedrijf. Tijdens het voormiddagprogramma zal in het deel voor de pauze een opfrissing gegeven worden van het speenmanagement van de zeug, en van de...

Lees verder

Met de steun van


logo Boehringer Ingelheim
logo Ceva
logo Dopharma
logo DSM
logo Ecuphar
logo Elanco
logo HIPRA
logo Huvepharma
logo Inovet
logo Kemin
logo KRKA
logo MSD
logo Nuscience
logo Proviron
logo Zoetis