Beurs ESPHM congres

IPVSbb geeft elk jaar 2 beurzen van elk 500 € ter bevordering van deelname aan ESPHM congres en om de 2 jaar 2 beurzen van elk 500 € ter bevordering van deelname aan het IPVS wereldcongres.

Voorwaarden tot verkrijgen van de beurs zijn:

De naam en affiliaties van de persoon moeten overeenstemmen met de naam en de affiliaties van de “presenting author” die de abstract (research study, case report, etc.) ingediend heeft voor het ESPHM congres voor de deadline van het symposium.

De aanvrager moet lid zijn van het IPVSbb in het jaar voorafgaand aan het symposium.

De aanvrager moet zich registreren voor het ESPHM congres en ook zijn attest van deelname doorsturen.

De aanvrager moet een presentatie houden op het ESPHM congres.

De aanvrager dient het gepresenteerde werk voor te stellen op de jaarlijkse IPVS Casusnamiddag.

Volgende documenten moeten bij deze aanvraag gevoegd worden:

Aanvraagbrief met vereiste gegevens (download hieronder).

Abstract en bewijs van aanvaarding door het ESPHM.

Bewijs van activiteit als varkensdierenarts (Onderzoeker, practicus, …): Recent CV (max 2 pag.)

Een ondertekende verklaring waarin de aanvrager bevestigt dat hij of zij geen andere sponsoring ontvangt voor deelname aan het symposium.

Stuur deze documenten en onderstaande gegevens per mail naar: info@ipvs.be (naam, adres, email, telefoon, abstract titel en referentie). De toekenning zal bekend gemaakt worden op de website van IPVSbb en de laureaten worden persoonlijk verwittigd.

Binnen de maand na ontvangst zal IPVSbb een beslissing nemen in verband met het toekennen van de beurs. Deze beoordeling zal gebeuren door drie IPVSbb bestuursleden en gebaseerd zijn op wetenschappelijke inhoud en originaliteit.

Een orale presentatie heeft absolute voorrang op een posterpresentatie.

Documenten

Volgende activiteiten


22/01/2021 Faculteit diergeneeskunde IPV-refresher course - locomotieproblemen bij varkens

De volledige studiedag zal in het teken staan van locomotieproblemen bij varkens. De problematiek is zeer actueel in varkensbedrijven, is de laatste jaren in frequentie toegenomen en veroorzaakt op probleembedrijven grote economi...

Lees verder
26/02/2021 Faculteit diergeneeskunde IPV-2: hittestress bij varkens

Door de klimaatverandering worden hogere maximumtemperaturen behaald en stijgt ook het aantal dagen met verhoogde temperaturen. In de zomer van 2019 werden drie hittegolven geregistreerd. Voorspellingen geven aan dat dergelijke h...

Lees verder

Met de steun van


logo Boehringer Ingelheim
logo Cargill
logo Ceva
logo Dopharma
logo Ecuphar
logo Elanco
logo HIPRA
logo Huvepharma
logo Inovet
logo Kemin
logo MSD
logo Nuscience
logo ORFFA
logo Zoetis