Beurs ESPHM congres

IPVSbb geeft elk jaar 2 beurzen van elk 500 € ter bevordering van deelname aan ESPHM congres en om de 2 jaar 2 beurzen van elk 500 € ter bevordering van deelname aan het IPVS wereldcongres.

Voorwaarden tot verkrijgen van de beurs zijn:

De naam en affiliaties van de persoon moeten overeenstemmen met de naam en de affiliaties van de “presenting author” die de abstract (research study, case report, etc.) ingediend heeft voor het ESPHM congres voor de deadline van het symposium.

De aanvrager moet lid zijn van het IPVSbb in het jaar voorafgaand aan het symposium.

De aanvrager moet zich registreren voor het ESPHM congres en ook zijn attest van deelname doorsturen.

De aanvrager moet een presentatie houden op het ESPHM congres.

De aanvrager dient het gepresenteerde werk voor te stellen op de jaarlijkse IPVS Casusnamiddag.

Volgende documenten moeten bij deze aanvraag gevoegd worden:

Aanvraagbrief met vereiste gegevens (download hieronder).

Abstract en bewijs van aanvaarding door het ESPHM.

Bewijs van activiteit als varkensdierenarts (Onderzoeker, practicus, …): Recent CV (max 2 pag.)

Een ondertekende verklaring waarin de aanvrager bevestigt dat hij of zij geen andere sponsoring ontvangt voor deelname aan het symposium.

Stuur deze documenten en onderstaande gegevens per mail naar: info@ipvs.be (naam, adres, email, telefoon, abstract titel en referentie). De toekenning zal bekend gemaakt worden op de website van IPVSbb en de laureaten worden persoonlijk verwittigd.

Binnen de maand na ontvangst zal IPVSbb een beslissing nemen in verband met het toekennen van de beurs. Deze beoordeling zal gebeuren door drie IPVSbb bestuursleden en gebaseerd zijn op wetenschappelijke inhoud en originaliteit.

Een orale presentatie heeft absolute voorrang op een posterpresentatie.

Documenten

Volgende activiteiten


11/09/2020 Faculteit Diergeneeskunde IPVSbb casusnamiddag - NIEUWE DATUM!

Precisieveehouderij (Precision Livestock Farming, afgekort PLF) staat voor het real-time en continu volautomatisch monitoren en managen van dieren door middel van moderne technologie (bv. geluidsanalyse, registreren voeder- en drinkwateropname). D...

Lees verder
25/09/2020 Faculteit diergeneeskunde IPV-1- Update wetgeving diergeneesmiddelen

In een eerste deel zal ingegaan worden op de recente veranderingen in de diergeneesmiddelenwetgeving. Deze hebben immers een belangrijke invloed op de dagelijkse werking van de praktijkdierenarts, inclusief de varkensdierenarts. ...

Lees verder

Met de steun van


logo Boehringer Ingelheim
logo Cargill
logo Ceva
logo Dopharma
logo DSM
logo Ecuphar
logo Elanco
logo HIPRA
logo Huvepharma
logo Inovet
logo Kemin
logo KRKA
logo MSD
logo Nuscience
logo Proviron
logo Zoetis