IPVS Posterprijs

De poster prijs wordt sinds 2009 jaarlijks uitgereikt aan een onderzoeker die zijn onderzoek over een diergeneeskundig aspect van het varken (ziekte, voeding, welzijn, enz.) voorstelt op de IPVS studiedag.

De prijs bestaat uit een officieel document, opgemaakt door IPVS Belgian branch en bedraagt 100 euro.
De prijs wordt door de voorzitter aan de laureaat overhandigd tijdens de jaarlijkse IPVS studiedag.

Laureaten IPVS Posterprijs

2019: Charlotte Vanden Hole: 'Glucose and glycogen levels in piglets that differ in birth weight and vitality.'
 
2018: Christa Van Ginneken: 'Effect of short-chain fructooligosaccharides supplementation on performance and gut health of pigs.'

 

Reglement IPVS Posterprijs


Reglement Posterprijs IPVS Belgian branch


Artikel 1. Er wordt een IPVSbb posterprijs voor de beste poster uitgereikt op de jaarlijkse IPVSbb studienamiddag.

Artikel 2. De IPVSbb posterprijs heeft een waarde van 100 Euro.

Artikel 3. Abstracts van posters worden vooraf door het wetenschappelijk comité (bestaande uit 3 bestuursleden van IPVSbb) beoordeeld en posters uitsluitend bedoeld voor commerciële doeleinden worden niet aanvaard.

Artikel 4. Een abstract dient doorgestuurd te worden naar info@ipvs.be uiterlijk tegen de opgegeven datum. De abstract dient in het Engels geschreven te worden en mag niet langer zijn dan het template en bevat “Title, Authors, Adresses, Introduction, Material and methods, Results, Discussion and References”. Een sjabloon zal ter beschikking worden gesteld op de website, alsook een voorbeeld van een abstract. Een bericht van aanvaarding wordt ten laatste 5 dagen voor de studie(namid)dag medegedeeld. De abstract wordt in de proceedings afgedrukt.

Artikel 5. De posters worden tijdens de IPVSbb studienamiddag beoordeeld door het wetenschappelijk comité.

Artikel 6. De posters worden beoordeeld op de volgende drie factoren, elk op 10 punten: wetenschappelijke inhoud, originaliteit, algemene lay-out.

Artikel 7. De IPVSbb poster prijs wordt uitgereikt aan het einde van het wetenschappelijk programma aan de eerste auteur van de poster met de hoogste score. Bij afwezigheid van deze persoon gaat de prijs naar de eerste auteur van de tweede best gerangschikte poster en zo verder.

Documenten

Volgende activiteiten


22/01/2021 Faculteit diergeneeskunde IPV-refresher course - locomotieproblemen bij varkens

De volledige studiedag zal in het teken staan van locomotieproblemen bij varkens. De problematiek is zeer actueel in varkensbedrijven, is de laatste jaren in frequentie toegenomen en veroorzaakt op probleembedrijven grote economi...

Lees verder
26/02/2021 Faculteit diergeneeskunde IPV-2: hittestress bij varkens

Door de klimaatverandering worden hogere maximumtemperaturen behaald en stijgt ook het aantal dagen met verhoogde temperaturen. In de zomer van 2019 werden drie hittegolven geregistreerd. Voorspellingen geven aan dat dergelijke h...

Lees verder

Met de steun van


logo Boehringer Ingelheim
logo Cargill
logo Ceva
logo Dopharma
logo Ecuphar
logo Elanco
logo HIPRA
logo Huvepharma
logo Inovet
logo Kemin
logo MSD
logo Nuscience
logo ORFFA
logo Zoetis