IPVS Posterprijs

De poster prijs wordt sinds 2009 jaarlijks uitgereikt aan een onderzoeker die zijn onderzoek over een diergeneeskundig aspect van het varken (ziekte, voeding, welzijn, enz.) voorstelt op de IPVS studiedag.

De prijs bestaat uit een officieel document, opgemaakt door IPVS Belgian branch en bedraagt 100 euro.
De prijs wordt door de voorzitter aan de laureaat overhandigd tijdens de jaarlijkse IPVS studiedag.

Laureaten IPVS Posterprijs


2011: Liesbeth Pluym : Development of a device for automatic detection of lameness in sows

2012: Elena Nalon : Assessment of mechanical nociceptive thresholds in lame versus non-lame sows with two methods

2013: Ruben Decaluwé : Management of peripartal feeding strategy and body condition: two ways to alter colostrum yield and composition in sows

2014: Elise Vandekerckhove: Study on the relationship between seroprevalence of Ascaris suum in fatteners, farm management factors and production parameters

2015: Chloë Dewitte: Fusobacterium gastrosuis sp. nov.: a major component of the porcine gastric microbiota

Reglement IPVS Posterprijs


Reglement Posterprijs IPVS Belgian branch


Artikel 1. Er wordt een IPVSbb posterprijs voor de beste poster uitgereikt op de jaarlijkse IPVSbb studienamiddag.

Artikel 2. De IPVSbb posterprijs heeft een waarde van 100 Euro.

Artikel 3. Abstracts van posters worden vooraf door het wetenschappelijk comité (bestaande uit 3 bestuursleden van IPVSbb) beoordeeld en posters uitsluitend bedoeld voor commerciële doeleinden worden niet aanvaard.

Artikel 4. Een abstract dient doorgestuurd te worden naar info@ipvs.be uiterlijk tegen de opgegeven datum. De abstract dient in het Engels geschreven te worden en mag niet langer zijn dan het template en bevat “Title, Authors, Adresses, Introduction, Material and methods, Results, Discussion and References”. Een sjabloon zal ter beschikking worden gesteld op de website, alsook een voorbeeld van een abstract. Een bericht van aanvaarding wordt ten laatste 5 dagen voor de studie(namid)dag medegedeeld. De abstract wordt in de proceedings afgedrukt.

Artikel 5. De posters worden tijdens de IPVSbb studienamiddag beoordeeld door het wetenschappelijk comité.

Artikel 6. De posters worden beoordeeld op de volgende drie factoren, elk op 10 punten: wetenschappelijke inhoud, originaliteit, algemene lay-out.

Artikel 7. De IPVSbb poster prijs wordt uitgereikt aan het einde van het wetenschappelijk programma aan de eerste auteur van de poster met de hoogste score. Bij afwezigheid van deze persoon gaat de prijs naar de eerste auteur van de tweede best gerangschikte poster en zo verder.

Documenten

Volgende activiteiten


11/09/2020 Faculteit Diergeneeskunde IPVSbb casusnamiddag - NIEUWE DATUM!

Precisieveehouderij (Precision Livestock Farming, afgekort PLF) staat voor het real-time en continu volautomatisch monitoren en managen van dieren door middel van moderne technologie (bv. geluidsanalyse, registreren voeder- en drinkwateropname). D...

Lees verder
25/09/2020 Faculteit diergeneeskunde IPV-1- Update wetgeving diergeneesmiddelen

In een eerste deel zal ingegaan worden op de recente veranderingen in de diergeneesmiddelenwetgeving. Deze hebben immers een belangrijke invloed op de dagelijkse werking van de praktijkdierenarts, inclusief de varkensdierenarts. ...

Lees verder

Met de steun van


logo Boehringer Ingelheim
logo Cargill
logo Ceva
logo Dopharma
logo DSM
logo Ecuphar
logo Elanco
logo HIPRA
logo Huvepharma
logo Inovet
logo Kemin
logo KRKA
logo MSD
logo Nuscience
logo Proviron
logo Zoetis